934 بازدید طراحی گرافیک و مبلمان شهری

 
 • طراحی گرافیک و مبلمان شهری
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه پروژهای انجام شده با ما تماس بگیرید.
 • شماره دفتر:۸۸۵۶۰۳۷۵  – شماره همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵
 • شهرک غرب | بلوار فرحزادی | روبروی اریکه ایرانیان

گروه مهندسی خانه دیزاین با توجه به اهمیت زیبایی شناسی و جنبه های احساسی فضا با استفاده از رویکرد طراحی تجربه (Experience Design) مسیر نوینی را در معماری و دیزاین آغاز نموده است. در این رویکرد روی کیفیت تجربه استفاده کننده در زمان استفاده از فضا تمرکز می شود و تلاش میشود دریافتی شخصی با توجه به اینتراکشن در طول زمان – فضا شکل بگیرد. در نهایت متناسب با آمال ، تمایلات احساسی و تجربیات کاربران ، فضایی مطلوب دیزاین می شود.

طراحی شهری فرایندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود و با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد و طراحی ساختمان‌ها، فضاها و چشم اندازها را در برمی گیرد و نهایتاً جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند. راهبردهای طراحی شهری برای مکان های دارای تسهیلات drive-throughدارای ۳هدف اصلی طراحی شهر است:

 • به منظور حمایت ،ارتقا وایجاد یک منطقه عمومی وهمگانی با کیفیت
 • به منظور حمایت وارتقا محوطه پیاده رو واتصالات پیاده رو
 • جهت تشویق توسعه های متناسب وارتقا مضامین موجود یا طراحی شده مربوط به آنها
طراحی شهری

طراحی شهری

این راهبردها به مکان های دارای تسهیلات drive-throughکمک می کند تا به اهداف طرح رسمی یعنی راحتی ،امنیت وشبکه پیاده روجذاب وگسترده درامتدادشهر ومنطقه عمومی باکیفیت بالادست یابند . هنگامیکه خیابان ها به سمت پیاده رو ها کشیده می شود ،فعالیت های زندگی خیابانی مهم تر می گرددوبا امنیت و سلامت اقتصادی مناطق محلی ،بومی مرتبط می شود.یکی از چالشهای پیش روی توسعه drive-through تعدیل وتنظیم نیازهای وسایل نقلیه موتوری باهمراه موارد مربوط به پیاده روهااز جمله حمل ونقل عمومی ودوچرخه هاست.جنبه های مهم طراحی یک مکان مناسب که به دستیابی به منطقه عمومی با کیفیت کمک می کند به صورت زیر است:

 • قراردادن ساختمان ها در حاشیه خیابان
 • قراردادن ورودی های اصلی درخیابان با مسیر مستقیم از پیاده رو عمومی
 • تفکیک کردن ترافیک پیاده رو و وسائط نقلیه
 • قراردادن خطوط توقف ،رانندگی،پارک کردن،کاربردها وخدمات دورتر از خیابان
 • ارتقا سازگاری ،دسترسی و امنیت پیاده رو
 • مکان ها وساختمان های drive-through

بایستی جهت طراهی این مکان وساختمانها موارد زیرمدنظرو طراحی شوند:

 • قراردادن درورودی اصلی مستقیم درقسمت پیاده روعمومی بادسترسی آسان به توقف هایTTC
 • قراردادن درورودی اصلی درگوشه یا اصلی ترین خیابان ،درگوشه پارکینگ
 • قراردادن کاربردهایی که از خیابان در امتداد پیاده رو عمومی (مانندمکان نشستن رستوران یااداره ها)حمایت می کنند.

ساخت دیوارهایی در مقابل خیابان که از خیابان قابل دیدن باشد به همراه پنجره های شفاف ،درها و
دیگر مواد ساختمانی شفاف جهت به حداکثر رساندن نمای ساختمان ورابطه میان داخل وخارج جهت حمایت از خیابان وپیاده رو. خطوط توقف و راه های رانندگی کردن:

 • برای طراحی مکان های دارای تسهیلات drive-through
 • خطوط رانندگی کردن وتوقف رامیان ساختمان وخیابان قرارندهید.
 • خطوط توقف ورانندگی کردن رادور ازدیدخیابان عمومی وپیاده رو،پشت یا کنار ساختمان مد نظر بگیرید .
 • خطوط توقف ورانندگی را به مناظرطبیعی بزرگتر وچشم انداز ودید خیابان ادغام کنید.
 • حداقل ۱۰ فضای توقف کردن درمحل رستوران وفروش مواغذایی دارای تسهیلات drive-throughفراهم آورید.

حداقل ۴ فضای توقف کردن درمحل بانک،داروخانه ودیگر کاربردهای غیرغذایی دارای تسهیلات drive-through فراهم آورید.
فضای توقف کردن با پهنای ۵/۳متروطول ۵/۶مترتهیه نمایید.
دریچه های متعددارائه خدمات درخط فردی توقف کردن بایستی جهت کاهش اتلاف وفت درنظر گرفته شوند.
علائم کافی در محل های فراهم گرددکه بایستی جهت حرکت وسایل نقلیه ،علائم توقف با مناطق بدون ورودی نشان داده شود.

 • طراحی پلان تیپ و ترکیبی
 • طراحی محوطه و فضای سبز
 • طراحی المان شهری
 • طراحی گرافیک شهری
 • طراحی مبلمان شهری
طراحی المان و نور شهری در تهران

طراحی المان و نور شهری در تهران

طراحی مبلمان و گرافیک شهری در تهران

طراحی مبلمان و گرافیک شهری در تهران

طراحی المان و نور شهری در تهران

طراحی المان و نور شهری در تهران

طراحی مبلمان و گرافیک شهری در تهران

طراحی مبلمان و گرافیک شهری در تهران

هنگام طراحی کردن تسهیلات تعدادوپهنای دیوارهای منفک کننده رابه حداقل برسانید.
برای یک مکان نیمه مسدود تنها یک دیوار منفک کننده ودرصورت لزوم برای یک مکان گوشه ای حداکثر ۲دیوار فرآهم کنید.

دسترسی به مکان دارای دیوارهای منفک با خودرو منجر به مکان مناسب وطراحی عملیات ترافیکی می گردد.

حداقل پهنای دیوار منفک موردنیاز برای راهبردهای مدیریتی دسترسی شهر تورنتو فراهم آورید .
برای ملزومات دسترسی به مکان به راهبردهای مدیریتی دسترسی شهر تورنتو رجوع کنید .
در صورت امکان جهت ارتقاء و افزایش امنیت پیاده رو در خیابان اصلی ،دسترسی به مکان با خودرو را در حاشیه خیابان یا خیابان غیر اصلی فراهم کنید .
پارکینگ را در پشت یا کنار ساختمانی که دور از دید خیابان همگانی و یا پیاده رو است قرار دهید .
پارکینگ ،خروجی خودرو ویا ورودی آن را بین ساختمان و خیابان قرار ندهید .
پارکینگ را مجاور درهای ورودی فرعی تسهیلات قرار دهید به صورتی که لازم نباشد افراد پیاده ای که به خطوط توقف یا رانندگی کردن رسیده اند به داخل ساختمان وارد شوند .
پارکینگ را با منظره ای بزرگتر ادغام کنید .
مناطق آسفالت (سنگ فرش شده)مانند خطوط توقف کردن و رانندگی کردن را به حداقل برسانید و سطوح نفوذ پذیر آب ومناطق نرم مربوط به ظاهر وقابل تحمل بودن محیطی مکان را با افزایش نفوذ آب به سفره آب ،کاهش آلودگی ناشی از ویژگی های موضعی آب وبه جریان انداختن نیاز در رابطه با زیر ساخت محلی (موضعی)به حداکثربرسانید.

مسیرهای جریان حرکت پیاده رو ایمن ومجزا را فراهم وبه وضوح تعیین کنید این تعیین حدود بایستی درارتباط باجریان حرکت خودرو برای تسهیلات drive-through ومکان بزرگتر صورت پذیرد که از تکنیک هایی مانند محل عبور عابر پیاده رو ،تغییر درمصالح سنگفرش ،میله مهاروایجاد مناظر طبیعی جهت مجزا نمودن آنها از خطوط توقف ورانندگی کردن استفاده می کنند.

مسیرهای جریان حرکت پیاده رویی را تهیه کنید که دارای پهنای حداقل ۱٫۵ متروفاقد میله ونرده(مانع) باشد همانطور که بوسیله ساختمان انتاریوتعیین گردید.

از دسترسی به پیاده روبدون مانع ومیله ازقسمت خیابان همگانی به ساختمان ،همانندساختمان انتاریو اطمینان یابند.

در قسمت ورودی اصلی ساختمان ودر مجاورت محل های توقف گذرگاه عمومی ،برای مناطق نشستن بیرونی،درامتدادخیابان وبرای سازگاری خاص پیاده رو در ارتباط باساختمان،محافظت آب وهوایی از سایه ،باد وباران فرآهم آورید.

هنگامیکه طبق آیین نامه منطقه بندی به عقب نشینی نیاز داریم ، مکانهای خارجی پاسخگویی با یک مکان خوردن (میزها و صندلی ها)برای کاربردهای رستورانی درون محدوده عقب نشینی فراهم آورید .

 • سازگاری های پیاده روی مناسب برای مکان را فراهم آورید از جمله باجه تلفن ،مکانی برای دوچرخه و وسایل و لوازم خارجی .
 • نوررسانی کوچک،کم ووابسته به کار ونوررسانی مستقیم را به سمت مکان فراهم آورید تا از نور اضافی کاربردهای مجاوراجتناب نمائید در حالیکه نیاز به نوررسانی کافی را جهت حفظ خطوط دید در شب تعدیل می نمائید .
 • نور رسانی،درخت ،ایجاد مناظر طبیعی نرم ،وسایل خارجی در امتداد پیاده رو در سراسر مکان قرار دهید .
 • نور رسانی و سازگاری پیاده رو را در رابطه با کاربردهای توسعه ای نشان دهید و آنها را با دیدگاه مناظر طبیعی و طراحی مکان بزرگتر ادغام کنید.
 • خطوط توقف ورانندگی کردن را میان خیابان وساختمان قرارندهید.
 • خطوط توقف ورانندگی کردن رادور ازدیدخیابان عمومی وپیاده رو،پشت یا کنار ساختمان تعبیه کنید.
 • خطوط توقف ورانندگی را به مناظرطبیعی بزرگتر وچشم انداز خیابان ادغام کنید.
 • حداقل ۱۰ فضای توقف کردن درمحل رستوران وفروش مواغذایی دارای تسهیلات drive-throughفراهم آورید.
 • حداقل ۴فضای توقف کردن درمحل بانک،داروخانه ودیگر کاربردهای غیرغذایی دارای تسهیلات drive-through فراهم آورید.
 • فضای توقف کردن با پهنای ۵/۳متروطول ۵/۶مترتهیه نمایید.

درجه حرارت محیط(درجه حرارت متوسط سالیانه،متوسط سرد ترین ایام سال،متوسط گرم ترین ایام سال و…)
میزان بارندگی درمحیط(باران،برف،تگرگ،بیشترین میزان بارندگی،ایام بارندگی،میزان متوسط بارندگی و…)
میزان رطوبت محیط(حداکثر،حداقل،متوسط،ایام مرطوب وشرجی،ایام خشک و….)
تابش افتاب(زاویه تابش در ماه های مختلف سال،شدت تابش،ساعات تابش در ایام مختلف سال و…)
زمین لرزه ها(شدت،تاریخچه،تواتر و…)
معادن موجوددرمحیط
خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محیط(استعداد کشاورزی،املاح موجود در خاک،قابلیت استفاده برای مصالح و….)
وضعیت آب منطقه(آب جاری،آب زیرزمینی)
ویژگی آب محیط(میزان املاح شیمیایی،سختی هدایت الکتریکی،مقدارآلودگی و…)
وزش باد درمحیط
فضای سبز محیط(جنگلها ،مراتع،زمینهای زراعی،باغها و….)
توپوگرافی(کوه ،تپه،دشت،دره،مقدار شیب)
زیبایی های طبیعی محیط
راه های ارتباطی موجود
امکانات بلقوه محیطی برای تعیین نوع عملکردهای شهر
هدف از طراحی شهری

طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می‌رود. بدین معنا که چگونه می‌اندیشند، چه امکاناتی در دسترس داشتند و چه متخصصانی نبوغ خود را ارائه دادند تا شهری که در آن زندگی می‌کنیم ساخته شده‌است. زمانی که این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم تا ترکیبی از یک شهر را ارائه نماییم، سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه می‌باشد. معیار فرهنگی، سلیقهٔ شخصی، تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک کشور تعیین کنندهٔ نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است.

طراحی شهری در چارچوب کلی فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری جامعه، نیاز به تشکلات رسمی دارد تا از این طریق قشرها و گروه‌های فرهنگی جامعه نتواند به ارزش‌ها و آرمان‌های خود جامهٔ عمل بپوشانند و پیشنهادهای طراحی را که نهایتاً به صورت سرمایه گذاری شهری، مرمت، نوسازی، بازسازی و ساخت و حفظ بناها در می‌آید، بهتر ارائه دهند.

اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و نقش شهر بیان کند در طراحی شهری، تنوع، هماهنگی و زیبایی سیمای شهر و الگوی فعالیت‌ها به بهترین نحو فراهم می‌آید. زیرا در این حالت طراحی شهری رفتارهای جمعی خواسته‌های فرهنگی و هویت گروهی را منعکس می‌سازد. فرضیه اصلی در این جا این است که طراحی خیال پردازانه با استفاده مشترک از فضا و سهیم شدن در امکانات و دسترسی متعدد به عملکردهای شهری و تنوع در شیوه‌های زندگی می‌تواند برخی از تضادهای بارز بین گروه‌ها را از بین ببرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه پروژهای انجام شده با ما تماس بگیرید.

شماره دفتر:۸۸۵۶۰۳۷۵ – ۰۲۱

شماره همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵

شهرک غرب | بلوار فرحزادی | روبروی اریکه ایرانیان

با تشکر از تماس شما: مهندس پناهی

tarahaneh.com

مطالب مرتبط :