1,416 بازدید مبلمان فضای باز

 
  • مبلمان فضای باز
  • بازدید از ملک شما با هماهنگی قبلی
  • انجام پروژه های مسکونی اداری ، تجاری ، آموزشی ، تفریحی ، ورزشی ، شهری

هدف طراحی شهری و مبلمان آن ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. در فضای میان ساختمانها و بناها ، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ، امکان زندگی را در فضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم آورد.

فضای شهر حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان برقرار میسازد و تنها یک وسیله برای در اختیار گذاردن تمام اینها دردست دارد :  امکانات مناسب شهری.. چنین محیطی با گوناگونی بسیار ،آزادی انتخاب به افراد میدهد و زمینه خلاقیت را فراهم می آورد،

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاهها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند.

مبلمان شهری، ۴ جریان مهم زندگی را در شهر تنظیم میکند :

۱. حرکت (جابجایی/ رفت و آمد/ گردش)

۲. سکون (توقف/ مکث/استراحت/آرامش)

۳. تفریح (بازی/سرگرمی/ شوخی/ هیجان)

۴. اضطراب(عجله/ سردرگمی/ تنش )

امروزه مشکل اصلی شهرهای بزرگ در دو بعد حرکت شهری (سواره و پیاده) و مشکلات ادراک و رفتار در منظر شهری قابل بررسی است.

بنابراین وظیفه ومسئولیت خطیری برای برنامه ریزی، ساماندهی،آرام سازی و بهسازی فضا و تجهیزات شهری بردوش مسئولین ، مدیران ،طراحان وهنرمندان ایرانی میباشد.

ساختار برنامه ای که میتواند شهر را از هر دو بعد منظرشهری و حرکت درشهر ساماندهی نماید به دو بخش اصلی تقسیم بندی میشود:

۱- طراحی محیطی و نمای شهری:(سیما و منظر شهر)

فضا سازی، محوطه سازی،کف سازی،پیاده راه سازی،مرمت،نما سازی،پاکساز ی جداره های شهری،برنامه ریزی برای احیای بافتهای با ازرش تاریخی،فرهنگی،معماری و کاربردهای شهری،آرام سازی وایجاد گشایش و آسایش روانی در محیط.

۲- مبلمان و تجهیزات شهری:

شامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری که در محیط شهر قرارمیگیرند و بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی میشود.

تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری در کل میتوان در چهار گروه اصلی معرفی نمود:

الف- مبلمان خیابانی

ب- مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودکان

ج- مبلمان ترافیکی (تابلوهای خیابانی و تجهیزات راهنمای ترافیک شهری)

د- سازه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی

استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا حد زیادی اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد.به مردم این امکان را میدهد که در فرصت های لازم ازنشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند.

 اهمیت توجه به هویت و فرهنگ

– از دیدگاه طراحان، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می سازد.این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار موثر است.

– باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد کرد.

– به اتکای همین بافت اجتماعی تثبیت شده و ریشه دار میتوان خیانهای محله و شهر را به گونه ای مجهز کرد که برای حفظ محیط و رفاه و بازتاب فرهنگ آن جامعه و محل باشد.

در حقیقت، فراهم آوردن امکان بهره گیری رفاهی و زیبایی شناختی از محیط زیست، به معنای ارج نهادن به زندگی و ارزشهای تمدن است.

یکی از دلایل مهم بی هویتی تهران، عدم توجه به تفاوتهای موجود بین فضاهای مختلف شهری،اکتفا نمودن به طرحهای یکنواخت و به اصطلاح استاندارد و پرداختن به ظرفیتهای مفهومی است بدون در نظر گرفتن ارزشهای زیباشناسی شهری و هنری ، و بسنده نمودن به امکانات تولید و صنعت آنهم از نوع ابتدایی ترین آن.

شعار زیبای شهر ما خانه ما هنگامی عینیت می یابد که شهروند تاثیرات آن را در محیط مشاهده نماید .که این امر ب بهبود وضعیت کیفی و کمی پروژه های انجام شده در سطح شهر و جلب مشارکت مردم درزمینه حفظ ،نگهداری و….اموال عمومی شهری صورت می پذیرد.

بنیادی ترین اقدامی که میتواند در کنار ساماندهی مبلمان شهری، بافت شهر را از نظرکیفی به وضعیت مطلوب نزدیک سازد:تهیه الگوها، ضوابط قابل انعطاف و سنجیده برای بهسازی و توسعه، آینده نگری هوشمندانه.

ما باید آینده نگری کنیم و آینده نگری نیازبه کوشش:پژوهشگری/سیاستگزاری/برنامه ریزی.

مبلمان فضای باز

مبلمان فضای باز

اصول طراحی ایرانی:

بایستی از نکات مهم و مثبت طراحی در آثار معماری، محوطه سازی، باغ آرایی، صنایع دستی و….بهره بردوآنرا با روشهای نوین ساخت و ساز و مواد و نیازهای امروز مردم هماهنگ ساخت تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.

شناسایی مهمترین اجزای مبلمان شهری

 نشیمن شهری/ نیمکت / سکوی نشستن Seating / Bench

طراحی نیمکت و نشیمن مناسب به مردم این امکان را میدهد که در فرصتهای لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده وارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند (تعامل انسانی).نصب سطوح نشیمن زیبا و مناسب، نشاندهنده احترام مدیریت شهر به مردم است.

 نرده و جدا کننده های شهری : تقسیم و تعریف فضا/ Fencing / Railing / Barrier

نظم/ ایمنی/ هویت بخشی. برای جداسازی و تعیین حریم، توجه ویژه ای به طراحی این وسایل میشود.

 راه بند/ تیرک : تعریف و جدا نمودن فضا / محدودیت عبور/ احترام به پیاده Bollard / Stopper

 ساعت شهری :اهمیت دادن به زمان / افزایش دقت و برنامه ریزی / زیبایی محیط City Clock / Clock Stand

 سطل زباله : نظافت و بهداشت عمومی / احترام به شهروند / نظم و آراستگی Litter Bin / Waste Bin

بسیاری از شهرهای جهان بوسیله فرهنگ سازی بدنبال کاهش مخزن زباله وآموزش تفکیک زباله از مبدا هستند.بنابراین تعداد مخازن کمتر شده و شیوه طراحی بر اساس نصب در فواصل بیشتر و هماهنگ با طراحی شهری انجام میگیرد.

 سرویس بهداشتی(توالت شهری): نظافت و بهداشت شخصی و عمومی/سازه موقت و قابل حمل

City Toilet / Public Toilet / Portable WC

 سرپناه ایستگاه اتوبوس : مکان انتظار و توقف/ سرپناه/ اطلاع رسانی/ نشانه شهری Bus Stop Shelter

 ایستگاه تاکسی:مکان توقف تاکسی و مسافر/ سرپناه/ نشانه/ ایجاد نظم و زیبایی Taxi Stand

 پل عابر پیاده : ترافیک روان پیاده و سواره / ایمنی و آسایش پیادهFoot Bridge

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل ؛ اشیا ء ؛ دستگاه ها ؛ نماد ها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده ی عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند .

به عبارت دیگر عناصری مانند : نیمکت ها ؛ ایستگاه های اتوبوس ؛ علایم ؛ منابع نوری ؛ صندوق های پستی ؛ سطل های زباله و….. که برای راحتی ؛ آسایش و زیبایی بیشتر ؛ ارایه ی اطلاعات ؛ کنترل حرکت ؛ ایجاد امنیت و رفاه شهروندان در فضاهای شهری قرار داده شده اند ؛ مبلمان شهری نام دارد

تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری بصورتهای مختلفی عنوان شده ولی در کل میتوان انرا در چهارگروه اصلی معرفی نمود :

الف- مبلمان خیابانی

ب- مبلمان پارکی

ج- مبلمان ترافیکی

د- سازه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی

امروزه تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان داده که استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا چد میتواند اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد. بطور مثال طراحی نشیمن مناسب به مردم این امکان را میدهد که در فرصتهای لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند.

پژوهشهای شهری و زیست محیطی نشان میدهد که استفاده کنندگان و عموم مردم خواستار چند منظوره بودن تجهیزات شهری و زیباسازی هرچه بیشتر آن هستند بطوریکه بصورت یک سمبل یا نماد و حجم شهری در آمده و متناسب با طراحی زیبای اتومبیلها و محصولات مدرن به توقعات زیبایی شناسانه مردم و نیازهای دنیای امروز نیز جواب دهد . به همین دلیل در سراسر جهان مطالعات و مسابقات بسیاری در زمینه طراحی بهینه مبلمان شهری صورت میگیرد

پیشینه ی مبلمان شهری در ایران :

در تاریخ نگاری ایران تاریخچه ی مدون و جداگانه ای از انواع مبلمان شهری و سیر تکاملی آن به چشم نمی خورد و سوابق موجود به صورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمده است . از آنجا که قدمت تمدن های باستانی در ایران بسیار بیشتر از اکثر نقاط دنیا و به ویژه تمدن های اروپایی که امروزه در زمینه ی عناصر و مبلمان شهری پیشرو هستند می باشد ؛ تظاهر حالات ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهری را می توان به آنها نسبت داد مانند انواع آبنماها در زمان هخامنشی در ایران ؛ لوح های سنگی ؛ تندیس های سنگی از پادشاهان و….. که نمایانگر قدمت طولانی مبلمان شهری در ایران است . در دوران بعد از اسلام نیز هر زمان که حکومت مقتدری بر سرکار بوده تجلی اقتدار آن در شکوه شهرها به نمایش درآمده است به عنوان مثال در معماری صفویه همواره خانه های ایرانی دارای الگوی سکوی خصوصی در کوچه و خیابان بودند که عابران پیاده نیز از آن استفاده می کردند . نحوه ی زنده شدن معابر با این سکوها تنظیم می شد . بعضی از این عناصر هم ریشه در باورهای مذهبی مردم داشته است نظیر سقاخانه ها که در تمام نقاط شهر دیده می شدند .

بعد ار انقراض حکومت صفویان دولت مرکزی قدرتمندی بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زمان قاجار یه دچار آشفتگی شدید در زمینه های مختلف هم چنین مسایل و عناصر شهری گردید به طوری که فرصتی برای تعبیه ی عناصر و مبلمان شهری فراهم نشد .

کشف و اختراع بعضی از عناصر مانند برق ؛ تلفن در خارج از مرزهای کشور ؛ ضعف اقتصادی و درگیری های ———- و داخلی نیز مزید بر علت شد تا کشور با وجود داشتن سابقه ی درخشان و مثال زدنی در طراحی و برنامه ریزی شهری و عناصر آن به دلیل موارد نامبرده از قافله عقب مانده و تا امروز به استثنای حرکت های پراکنده در بعضی از شهر های کشور ؛ در زمینه ی برنامه ریزی شهری و تجهیزات آن از جمله مبلمان شهری دنباله روی کشور های پیشرفته باشد .

اصطلاحات رایج برنامه ریزی و فضای شهری:

تجهیزات خیابانی : شامل ( مبلمان شهری یا به عبارتی اثاثیه خیابانی ) مجموعه ی وسایل و عناصری است که در خیابان ها و دیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ؛ آسایش ؛ حفاظت ؛ زیبایی ؛راحتی ؛ راهنمایی و……. به کار گرفته می شود که کلا شامل سه دسته ی عمده است : ۱٫ تجهیزات کاربردی ۲٫ تجهیزات ایمنی و آسایش ۳٫ تجهیزات زیبا سازی

فضای شهری : یکی از عناصر سازمان فضایی شهر است . در فضای شهری فعالیت های مختلف فرهنگی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی یا …جریان می یابد ( مکانی برای تظاهرات حیات جمعی و اجتماعی و مدنی انسان ها )

اصول ساماندهی فضای شهری : فضای شهری بر طبق یک سری قواعد و معیار ها به وجود می آید .اصول و قواعدی که محصول قرن ها تجربه بوده و در طراحی رعایت می شده است دو گونه ی مهم فضاهای شهری خیابان ها و میدان ها می باشد

اصل محصور کردن فضا : اگر فضا به شکل مطلوبی محصور نشود نمی توان به یک فضای شهری مطلوب دست یافت . نسبت ارتفاع به بدنه ی فضای محصور اگر یک به دو باشد در این حالت لبه ی بالایی بدنه تقریبا بر محدوده ی بالایی میدان دید منطبق است و آستانه ی محصور شدن در فضاست .

 

اصل مقیاس و تناسب ( مقیاس انسانی ) : اگر اندازه ی یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد گفته می شود که فضا مقیاس انسانی دارد .

اصل فضاهای متباین : فضاهایی هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محصور کننده از طرف دیگر با یکدیگر تفاوت دارند . ارزش فضاهای متباین این است که از یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده می کاهد .

طراحی بدنه های ( نماهای ) فضای شهری : دیواره ها و جدارهای محصور کننده ی یک فضا باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان به یک فضای مطلوب دست پیدا کرد .

 

۱٫ دارای نظم باشد ؛ بین نماها و اجزاء یک نما از لحاظ کمیت ؛ سازگاری و توافق وجود داشته باشد .

۲٫ دارای وحدت و ترکیب باشد ؛ ترکیب بر پیوند و ترتیب اجزاء و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل یگانگی و تقویت محور مرکزی است .

۳٫ ترکیب و ارتباط روزنه ها؛ برای دستیابی به آرامش بصری در نما ؛ روزنه ها باید به صورتی باشد که چشم به راحتی و آسانی از یک عنصر در نما به عنصر دیگر حرکت کند .

استحکام بصری ؛ بین سطوح بار بر و سبایستی تعادل برقرار باشد .

تعادل ؛ به معنی برابری ؛ همترازی یا همبستگی وزن های بصری در نماست . برای دستیابی به آرامش در نما تمام نیروهای بصری در یک نما باید بکدیگر را خنثی کنند .

نسبت و تناسب و مقیاس ؛ در مجموعه نمادها سلسله ارتباطات میان اجزاء یک بدنه و پنجره ها با هم اهمیت دارد .

هماهنگی ؛ در صورتی که بناهای مختلف با هم ترکیب می شوند لازم است ما بین این بناها آن چنان هماهنگی از نظر وحدت شکلی برقرار باشد که بدنه محصور کننده علی رغم تشکیل از ساختمان های مختلف صورتی پیوسته پیدا کند .

عواملی که موجب نظم و هماهنگی در یک بدنه می شود و بر دو جنبه اساسی زیر قرار دارند :

۱٫ ارکان عناصری که ریتم های عمودی را تشکیل می دهند .

عناصری که ریتم های افقی را تشکیل می دهند .

خط آسمان

۲٫ اجزاء : ورودی ها و پنجره ها

پیاده گستری ؛ به معنی پیاده سازی ؛ گرایش عمومی جدیدی در شهر سازی است با هدف توسعه فضاهای پیاده به منظور ارتقا کیفیت زندگی در شهر ها .

برنامه ریزی پیاده ؛ شاخه ی جدید در برنامه ریزی شهری است که نیازهای عابر پیاده و هماهنگی میان شبکه و فضاهای پیاده و سواره در کنار هم دیگر در نظر دارد .

پیاده راه ؛ آن دسته از معابر شهری خاص عبور پیادگان ( به صورت خیابان ؛ کوچه ؛ بازار ؛بازارچه و گذر یا مسیری در میدان ؛ پارک ؛ ورزشگاه یا محوطه ی ساختمان و مجتمع )

پیاده رو ؛ گذر گاه خاص عابر پیاده در کنار مسیر های سواره مانند جاده ؛ خیابان ؛ میدان و….

ناحیه ی پیاده ؛ محدوده ای از شهر که بنا به ملاحظات تاریخی ؛ فرهنگی یا تجاری ورود وسایل نقلیه به آن ممنوع می گردد ( خاص مراکز تفریحی شهر ها )

جداسازی پیاده ؛ از نخستین روش ها برای منع تداخل حرکت سواره و پیاده که طبق آن چه در مسیر و چه در تقاطع ها راه عبور پیاده با اشکال مختلف جدا می شود .

دسته پیاده ؛ آن دسته از عابرانی که به طور غیر ارادی با هم و به صورت گزروهی مثلا در برابر چراغ راهنما و یا در گشت های سیاحتی و… حرکت کنند .

تراکم پیاده ؛میانگین تعداد پیاده نسبت به واحد سطح یک پیاده راه

سرانه ی پیاده ؛ میانگین سطح عبور و تجهیزات به ازاء هر نفر در یک پیاده راه .

وونرف یا محله ی آرام ؛ نوعی محله ی مسکونی حفاظت و طراحی شده بر اساس ایجاد خیابان های پیاده و فضاهای جمعی با هدف آسایش ؛امنیت و زیبایی بیشتر ( شروع آن در هلند )

کاربرد تجهیزات و مبلمان شهری: تجهیزات شهری به عنوان مجموعه ای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دائم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان قرار گرفته اند ؛ جز لاینفک محیط زیست یک شهر جهت نمایش و شناخت کامل هویت شهر می باشد .

به طور کلی تجهیزات شهری کاربرد های زیر را دارا می باشد :

۱٫ تعیین جهت و ارائه ی اطلاعات به شهروندان ( تابلو ی راهنما ؛ نام خیابان ؛ اطلاعات ساعت و… )

۲٫ روشنایی

۳٫ بازی کودکان

۴٫ وسایل فرهنگی ( مجسمه و..)

۵٫ مراقبت از تجهیزات و خدمات اداری

۶٫ حفاظت ( نرده ؛ حصار و…)

۷٫ استراحت یا پناهگاه ( نیمکت ؛ آلاچیق و….)

۸٫ ارائه ی مقررات ( تابلو راهنمایی رانندگی ؛ و……..)

۹٫ ثبت ( پارکومتر ؛ تقویم تاریخ و…..)

۱۰ . نحوه ی جمع آوری کالا و محصولات ( صندوق پست ؛ کیوسک روزنامه و…)

طراحی مبلمان به عنوان اصلی مهم و بنیادین در معماری شهری، همواره و از دیر باز مورد توجه بوده است، چنان که امروزه مصادیق متلونی از المان ها، تندیس ها و جلوه های دوکوراتیو از گذشته های دور در برخی کهن شهرهای جهانی پا برجاست. تغییرات ذائقه، تنوع طلبی و همانطور پیدایش هنرهای مختلف در طول سالیان در ساحت معماری شهری تغییراتی رقم زده که شیوه و مدل معماری را از دوره های قبل متمایز می کند، چنان که امروزه با غور و تدقیق در ادوار معماری می توان به شاخص های سبکی دوره های مختلف دست یافت که در طول سالیان و با توجه به ضرورت ها تغییریافته اند، از این رو جلوه های انضمامی و عناصر زیباسازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

شهر آرایی و آذین کردن شهرها با درختان زینتی و رهاسازی پرنده گان الوان و حیواناتی نظیر آهو و گوزن در فضای منازل و اماکن گردشگری عمومی در گذشته رونقی خاص داشته است. نیز نصب مجسمه ها و تندیس های پرندگان و حیوانات و همچنین ساخت فواره و آبنما با الگوسازی از آناتومی حیوانات در اقصا نقاط جهان، تاریخچه ای کهن دارد که پرداخت به ابعاد متکثر آن در این مجال نمی گنجد. آنچه که اما در این مقال مد نظر است، جلوه سازی های بصری و نقش فرم های ارگانیک در معماری شهری است.

فرم های ارگانیک (اندام وار ) چندی است که با جوری قاعده مندی در سازوکار مدیران شهری در بخش فضای سبز و مبلمان شهری مد نظر قرار گرفته است. عطف توجه به منظر سازی های خلاقه و بهره بری هر چه بیشتر از طبیعت به عنوان یک پتانسیل ویژه در طراحی مبلمان شهری، آنجا که فی المثل «درخت » به عنوان یک عنصر طبیعی در رفرم معماری و در واقع زیر ساخت فضای سبز شهری مداخله ایی نقشمند دارد، اهمیت خویش را باز می یابد . خلاقیت طراح (مهندس ) با ابعاد متکثر مهندسی و جلوه های پارامتریکال دیداری، اعم از چینش و مهندسی انواع ـ که باز ضمن اینکه به تجهیز گونه شناسی و درک حساسیت های نباتیک التزام دارد، به نبوغ بلفطره ی طراح نیز مبتنی است.

از این رو نمود فرم های ارگانیک و جلوه هایی دکوراتیو و دیداری در مبلمان شهری که نقشمندانه ایجاد اقناع آوری می کند ، خلاقیت را به مثابه ی وجهی بنیادین به مترومعیارهای مهندسی ملازم می سازند تا عناصر منصوبه در ساختار مبلمان ، به مثابه ی کاراکتری خاص در طراحی فضا و مبلمان شهری ایفای نقش کنند.

فرم پردازی های ملهم از طبیعت حتا آنجا که مصنوعات فلزی بواسطه مقاومت درخورشان، شان نزولی بایسته دارند، خویشتن را به مثابه ی اصلی بنیادین به ساز و کار طراح دیکته می کنند، چنانکه امروز مصنوعات فلزی و پلاستیکی فراوانی را در محور شهربازی ها و پارک ها می توان یافت که فرمی ارگانیک دارند و از آنوتومی حیوانات و یا عناصر مختلف طبیعت وام گرفته اند. آنچه که اما در این میانه بیش از دیگر عناصر برسازننده مبلمان خویشتن را به دید می آورد . طراحی ها و آرایش های فرمیک و ارگانیک درختانی نظیر شمشاد و کُنه کارپوس در ساختار شهرهاست. علقه ی نوعی شهروند به هنر و طبیعت و عناصر نضج گرفته از آن و نیز فرم پردازی های خلاقه در رفوژها و ساختار شهری که موجب اقناع آوری موثر و مطبوع می گردد ، موجد زایش روحیه تعامل و هموندی در میان شهروندان می گردد . که خود مزیتی پُر اهمیت است.

بنابراین روحیه حساس انسان امروز و حذف ناگزیر جلوه های طبیعت از زندگی او، بخاطر مظاهر مختلف زندگی صنعتی و ماشینی و نیز ذیق فضا و زندگی آپارتمان نشینی، همواره واگشتی دامنه دار در پی دارد به خاطرات گذشته، به همزیستی مسالمت آمیز اجداد خویش با حیوانات و عناصر مختلف طبیعت.

از این رو کِشانه های از این دست حتی در قواره ی شکل سازی ارگانیک می تواند نقطه عزیمت او باشد و پُر بیراه نیست اگر فرم ها و شکل پردازی های ارگانیک را انگاره ای هدفمند فرض برداریم که از مجرای خلاقیت به ساحت معماری نیل می کند و فراستمندانه هنر را به ساز و کار معماری نوین منضم می سازد تا در محور کِشانه های حسی، شاخک ها و سنسورها را به نفع همزات پنداری موثر و مطبوع و نهایتاً اقناع آوری خاص و خوب، فعال ساخته باشد، تا شهروند ضمن بهره برداری از مناظر مخیل شهری به حفاظت از منابع و تعاملی بایسته با مدیران و مجریان شهری علاقه مند گردد.

 

برای مشاهده پروژه های انجام شده ، کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های یا شماره همراه زیر تماس بگیرید:

با تشکر – مهندس پناهی

tarahaneh.com

کلمات مرتبط: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
مشاوره
09123104165