مشاوره چیدمان

 

مشاوره چیدمان منزل و دفتر کار توسط طراح و دکوراتور در محل شما انجام میشود. برای تغییر چیده مان منزل، باید دکوراتور از روحیات و نیاز شما مطلع شود. برای این کار لازم است تا جلسه ای با شما داشته باشیم.

سپس پلانی از وضعیت موجود خانه یا محل کار تهیه شود و در هارمونی با متراژ و سبک مبلمان و لوازم خانه شما بهترین راهکار پیشنهاد میشود. هزینه مشاوره چیدمان منزل متناسب با پروژه شما برآورد میشود و در آن مدت زمان یا پیچیدگی پروژه مهم است.

مشاوره تخصصی چیدمان
مشاوره تخصصی چیدمان

در سالهای اخیر، چیدمان و دکوراسیون با تغییرات بسیاری در روندهای معمول روبرو شد. یکی از این تغییرات ، گرایش به رهایی از مبلمان ، تابلو ها ، لوازم تزیینی و جایگزینی آن با چیزی مرسوم ، مد روز و متفاوت است. با پیشنهاد دکوراتورها میتوان این لوازم را در هماهنگی با هم و متناسب با منزل تهیه کرد و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کرد.

برای مشاوره چیدمان خانه یا دفتر کار با شماره ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ (مهندس پناهی) تماس بگیرید.