529 بازدید

طراحی و ساخت پله تریپلکس

پله ها در واقع اتصال دهنده دو یا چند طبقه میباشند. برای طراحی و ساخت پله تریپلکس در سبک ها و انواع مختلفی مانند پله های چوبی، شیشه ای، تمام...

ادامه مطلب ...
مشاوره
09123104165