کفپوش بتونی

کفپوش بتونی در دکوراسیون

کفپوش بتونی در دکوراسیون انجام پروژه های مسکونی اداری و تجاری بتون با ایجاد حس صنعتی و سادگی نقش مهمی در دکوراسیون مینیمال و صنعتی دارد. طراحی داخلی و معماری با بتن سفید و توسی هارمونی زیادی با مبلمان بوجود می آورد. کفپوش بتونی در دکوراسیون مدرن معماری داخلی مسکونی با بتون طراحی داخلی با …