خانه پست مدرن

خانه پست مدرن بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری نمای عجیب ویلایی ویلای پست مدرن در این ساختمان از معماری مفهومی برای دیزاین محل اقامت خصوصی با وسعت ۸۵۰ متر مربع در جاکارتا استفاده شده است. طرح شامل سه طبقه با کارکرد مسکونی و احاطه شده …

دکوراسیون پست مدرن

دکوراسیون پست مدرن بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری خانه مدرن با نقشمایه پیچیده سنتی اگر شما فکر می کنید سطح همان پوسته است و سطح نوعی چیز سطحی، از ذهن خود استفاده کرده اید و به چشم توجهی نکرده اید. این خانه با …