۱۷ام دی ۱۳۹۱

1,145 بازدید آنالیز موقعیت

آنالیز موقعیت های نوآوری ISQ بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری   اگر مسئله ای به درستی تعریف و...

ادامه مطلب ...
۱۷ام دی ۱۳۹۱

2,799 بازدید طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری   نحوه تهیه پرسشنامه در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده...

ادامه مطلب ...
مشاوره
09123104165