هتل ساحلی

هتل ساحلی بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری در آب های آبی روشن، یک طرح جزیره ای وجود دارد که از شکل کلی نقشه جهان، با کشورهای متوع آن بازسازی شده است. رویایی، افسانه وار ، عجیب و شجاعانه. این هتل دارای مرکزی هنری …