رنگ ها در فنگ شویی

رنگ‌ها دارای معنی هستند و هرکدام انرژی خاصی را بیان می‌کنند. به‌سادگی، رنگ یکی از قوی‌ترین ابزارهای مورداستفاده در فنگ شویی است.

رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه
رنگ در فنگ شویی خانه

رنگ قرمز

قرمز عنصر آتش است و به دلیل شدت آن، رنگ خوش‌شانسی در فنگ شویی در نظر گرفته‌شده است. از آن در جهت بازهدایت انرژی در خانه استفاده می‌شود.

معانی پایه: گرم، جسور، خوش شانسی

از رنگ قرمز در موارد مانند اضطراب، بی‌خوابی یا بیش فعالی باید اجتناب کرد.

رنگ زرد

زرد، رنگ شادی و طراوت است. این رنگ می‌تواند سبب برانگیختن هوش شود.

معانی پایه: شادی، آفتابی، قدرت، فعالیت، انبساط

از این رنگ در موارد اضطراب نباید استفاده کرد.

رنگ سبز

رنگ سبز نشان‌دهنده تعادل، رشد و فراوانی است. در سیستم چاکرا، آن در قلب قرار دارد. آن همچنین می‌تواند دلالت بر جوانی داشته باشد.

معانی پایه: بهبودی، تعادل، توسعه، سرور، موفقیت و تازگی است.

رنگ آبی

رنگ آبی سبب آرامش می‌شود. آبی، رنگ آسمان و اقیانوس است و بنابراین سبب ایجاد حس عظمت و وسعت می‌شود.

معانی پایه: حقیقت، ارتباط، صلح، آرامش، حس روحانی

در موارد افسردگی یا زمانی که نیاز به احساس در اجتماع بودن دارید، از آبی استفاده نکنید.

رنگ بنفش

بنفش حس تجلل، ثروت و احساس عمیق معنویت می‌دهد.

معانی پایه: غنی، نجیب، عمیق، آرام، عاقل.

اگر می‌خواهید احساس برون‌گرایی بیشتری داشته باشید یا به زمین وصل شوید، از بنفش اجتناب کنید.

رنگ سفید

سفید به معنی شروعی جدید، خلوص و پاکی است.

معانی پایه: پاک‌سازی، خالص، نور، آزاد، کل

رنگ مشکی

رنگ مشکی نشان‌دهنده درون‌گرایی و خلأ  است.

معانی پایه: محافظت‌کننده، مرموز، اسرارآمیز، پنهان

مشاوره
09123104165